Inspektion före leverans

Sharline Shaw

Onlineshopping har blivit en stor del av våra liv.

Många affärsmän och företag har flyttat sina verksamheter till virtuella plattformar.

Detta ger enkelhet och bekvämlighet för kunderna och framhäver deras rykte.

Med så många företag och leverantörer som tillhandahåller dessa tjänster är det mycket svårt att jämföra dem alla.

Det är ganska svårt att avgöra vilken leverantör som är bättre.

Den enda grunden för jämförelse vi kan ha är kvaliteten på deras tillhandahållna produkter.

Det är därför alla företag och leverantörer genomgår en inspektion före leverans.

De ser till att varorna eller produkterna de tillhandahåller är i rätt skick.

De måste se till att de ömtåliga produkterna är säkra och sunda.

För att se till allt detta görs en inspektion före leverans.

Inspektion före leverans

Vad är Pre-Shipment Inspection (PSI)?

Inspektion före leverans, som vi diskuterade tidigare, är en kvalitetskontrollprocess. Försäljarna anlitar ofta företag som gör en detaljerad kontroll av produkterna. Detta görs för att säkerställa att kvaliteten på produkterna är upp till märket. Om någon produkt är defekt eller skadad i denna process måste den ändras eller repareras.

Detta görs också för att kunderna ska få det de beställer. Ofta, den leverantör kan göra ett misstag och blanda ihop olika beställningar. Inspektionsteamet sammanställer produkterna från försändelsen och beställningen.

Detta säkerställer att kunden är nöjd med leveransen. Inspektionen är ett ganska stort steg i processen. Företag lägger ofta ut detta på entreprenad service så att det kan utföras av proffs på ett riktigt sätt.

Dessa inspektionsföretag fastställer vissa kriterier eller en lista över standarder. Då matchar de produkter med sin lista standardvillkor. Om produktens skick är anpassat är produkten godkänd. Det finns vissa procedurer och steg som görs under inspektionen. Längre fram kommer vi att lära oss om dessa.

Varför ska du göra en inspektion före leverans?

Du kan ställa dig den här frågan ganska många gånger. Varför behöver jag spendera pengar på något jag kan försäkra mig om? Oavsett hur mycket försiktig du är när du skickar en produkt kan du aldrig vara säker på om den kommer att vara i samma tillstånd när den landar. Du ska alltid vara säker på att produkten tas emot av kunden som den ska vara.

Du bör alltid göra detta för att minska risken för ett fel eller misstag. Att spendera lite pengar på den här tjänsten är ingen förlust. Det är i själva verket säkerhet och borgen för din produkt. De företag som vill utöka sin verksamhet vidtar ofta denna åtgärd. Detta säkerställer att kunderna är nöjda. Det finns ingen bättre reklam än den som görs av nöjda kunder.

Å andra sidan, om din produkt är defekt eller skadad, kommer kunderna att bli arga och missnöjda. En enda dålig recension kan förändra din karriärs gång. I det här fallet kan onlineprofiler bli fläckiga och märkta av dålig feedback. För att undvika detta bör denna åtgärd vidtas.

Fördelar med inspektioner före leverans

Vi har diskuterat varför inspektioner före leverans är viktiga. Låt oss här dela upp det ännu mer så att du kan förstå fördelarna och fördelarna på ett tydligt sätt.

Den största fördelen med PSI är professionalism och expertis. Oavsett vad jobbet är så utförs det alltid bättre av proffs. Om du vill att din försändelse ska inspekteras bör du anlita ett team eller ett företag för att göra det åt dig. På så sätt kommer alla standarder och kvalitet att upprätthållas. Vi kan säga att hjälp och assistans från experter är en av de viktigaste fördelarna.

Sedan är det de olika processer som produkten genomgår. Produktens kvalitet säkerställs och fulländas genom dessa procedurer. Denna detaljerade inspektion är också en mycket stor fördel med inspektioner före leverans. Under dessa inspektioner behöver du inte lämna allt till teamet. Din åsikt har stor betydelse och inspektionsteamen gör allt enligt dina önskemål.

Inspektionsprocedur före leverans

Låt oss nu lära oss om de olika stegen och stadierna av inspektionen före leverans. Det är en ganska detaljerad process och det är viktigt för dig att veta vad som händer med din produkt när den når inspektionsteamet. Varje företag har sin egen handlingsplan men den allmänna sammanfattningen är densamma.

Vad är inspektion före leverans

· Steg 1: Inspektionsbesök

Detta är det första steget i inspektionen. Under detta besöker det anlitade teamet produkterna på produktionshuset eller fabriken. Detta görs på plats.

Men om produkterna innehåller någon form av potentiell fara, genomförs besöket utanför platsen. Detta kan förklaras mycket bättre med hjälp av ett exempel.

Säg till exempel att din produkt är gjord av något som kan reagera med fukt av något. I så fall kommer besöket att göras för att säkerställa att produkterna inte har blivit bortskämda eller försämrade.

Föreslagen läsning:Bästa Kina inspektionstjänster för ditt kvalitetskontrollbehov

· Steg 2: Kvantitetsverifiering

Detta steg är ganska enkelt och okomplicerat. Som namnet antyder inkluderar detta steg kontroll och verifiering av antalet produkter i försändelserna. Teamet räknar och kontrollerar om rätt mängd kartonger/kartonger finns.

Under detta kan de också kontrollera om packningen är säker och på plats. Detta är ett ganska viktigt steg. Kunder har ofta klagomål om att de inte fått rätt mängd produkter.

Särskilt i större försändelser är detta problem vanligare. Teamen måste kontrollera antalet paket så att kundnöjdheten kan säkerställas.

· Steg 3: Slumpmässigt urval

Det är här sanningen om kvaliteten avslöjas. I denna fas tas ett prov från hela försändelsen. Det finns vissa kriterier och gräns för antalet defekta artiklar som kan finnas i en batch. Om antalet defekta varor passerar det, förklaras hela försändelsen defekt. Om inte så klarar den inspektionen.

I de flesta fall anges detta kriterium som 80:20: vilket betyder att 2 av 10 artiklar kan vara defekta. Om antalet defekta artiklar är fler än 2 ska försändelsen beaktas igen. I detta steg avgörs att försändelsen är frisk eller inte.

· Steg 4: Kosmetik och utförandekontroll

Detta är den del av inspektionen där produktens övergripande fysiska tillstånd kontrolleras. Detta steg säkerställer att produkternas fysiska utseende och komponenter är placerade på ett korrekt sätt och oskadade. Det finns vissa typer av defekter i produkter. De klassificeras som mindre, större och kritiska.

Mindre defekter kan förbises något. De ändrar inte hur en produkt ska fungera. Detta inkluderar ett litet problem eller ett problem. De tåls till viss del. Å andra sidan är stora defekter mer problematiska. Dessa defekter kan förändra och förstöra hur en produkt ska vara. Denna typ av defekt måste åtgärdas och åtgärdas.

Den sista är en kritisk defekt. En kritisk defekt innebär att produkten utgör någon form av fara för sin potentiella konsument. Detta är en kodröd situation och den måste undvikas till varje pris. Om produkten innehåller några känsliga kemikalier eller beståndsdelar måste besöket göras utanför anläggningen. Detta säkerställer att alla kritiska defekter hålls borta från människor.

· Steg 5: Överensstämmelseverifiering

Detta steg talar för sig självt också. I detta steg kontrollerar inspektionsteamen beställningen och försändelsen. De måste se till att försändelsen överensstämmer med beställningen. Detta görs ganska detaljerat. Låt oss förstå detta med hjälp av ett exempel.

Låt oss säga att köparen beställde en leverans med byxor. Nu måste alla sorters beställningar som är relaterade till plagg kontrolleras på ett omfattande sätt.

Nu i en försändelse av byxor, storlekar och färger och allt måste kontrolleras. Om du skickar mobiltelefoner måste RAM- och ROM-varianterna kontrolleras. Färgerna på enheterna måste också kontrolleras för att bekräfta att de är exakt vad kunderna beställt.

Detta är också ett mycket viktigt steg eftersom det är detta som säkerställer att kunden blir nöjd.

Inspektionsprocedur före leverans

· Steg 6: Funktions- och säkerhetstest

Detta steg kontrollerar och ser till att alla produkter är i ordning. Produkternas funktion och tillstånd kontrolleras. Oavsett vilken sorts produkt det är, finns det olika stadier och steg som den måste gå igenom.

Funktionstestning för plagg

Inspektionsteamen testade produkterna för att mäta deras styrka och motståndskraft. När det kommer till plagg avgör dessa tester om materialet och sömmarna är ordentligt gjorda.

Det är olika tester som görs. Till exempel avgör tygdensitetstestet om tygets/produktens densitet är upp till märket. Stygnen räknas noggrant för att se om rätt mängd finns.

Plaggen sträcks och dras för att kontrollera deras spänst. Om plaggen inte klarar det här testet betyder det att de inte kommer att klara påfrestningen och påfrestningarna från tvätten.

Mekaniska säkerhetstester

Som jag sa tidigare, dessa procedurer och tester görs på alla möjliga produkter. Oavsett om det är elektriska apparater eller mekaniska, spelar det ingen roll. Det enda som ändras är stegen och typerna av tester de genomgår produkten. Nu för mekaniska produkter som rullstolar eller ståbord är testerna lite annorlunda.

Först bestäms produktens säkerhet. Tillståndet och skicket bestäms för att se om det finns några defekter eller uppenbara skador. Därefter behandlas de mindre komponenterna. Om vi ​​talar om en rullstol kan eventuella defekter i skruvarna eller stängerna leda till en olycka. Detta kan orsaka skador och skada för potentiella kunder.

Detta problem kan undvikas genom att granska små komponenter som bultar och muttrar. När alla är säkrade kan produkten gå vidare.

Elektrisk säkerhetstestning

Precis som de mekaniska produkterna och plaggen finns det vissa tester och inspektionsprocedurer för elektriska produkter. Dessa är den mest potentiellt skadliga typen av produkter. Om det finns någon form av defekt eller skada på produkterna kan det orsaka oförutsedda katastrofer. En elektrisk produkt kräver mycket mer uppmärksamhet än någon annan för att säkerställa dess säkerhet.

Det finns en hel del steg och procedurer som inspektörerna kommer att genomgå produkten. Beroende på produktens storlek och form kommer inspektionsteamet att bestämma var testerna ska hållas. Om det är en stor produkt är det säkrare att utföra testerna utanför anläggningen.

Test av elektriska produkter

Nu som jag sa tidigare, det finns vissa procedurer och tester för elektriska produkter. Var och en av dessa tester inriktar sig på en viss aspekt av produkten. När alla dessa tester är gjorda och godkända, förklaras produkten säker. Nu finns det en hel del procedurer. Låt oss lära oss mer om dem.

Högspänningstest

Detta test görs för att se hur mycket elektrisk ström produkter tål. En högspänningsströmkälla används i detta test. Källan skickar en högspänningsström genom apparaten. Terminalerna är produktens interna krets och jord. Strömmen avleds i marken senare.

Detta test kan dock visa hur stor tolerans produkten har. Inom fysiken kallade vi detta resistiviteten eller kapaciteten i de respektive elementen.

Läckström test

I detta test avgör inspektionsgruppen om strömmen som flyter genom apparaten från källan överskrider en viss gräns eller inte. Detta för att säkerställa att enheten inte överbelastas eller överladdar när den fungerar normalt.

Test av isoleringsresistens

Detta test är ganska viktigt i hela processen. I detta steg kontrolleras enhetens isolering. Isolering är materialet eller ämnet som kommer mellan din hand och nakna ledningar. I de flesta fall används plasthöljet som isolering. Trådarna vi ser varje dag består av koppartrådar, täckta av en gummibeläggning.

Så i det här testet testas isoleringen för att se om den är säker och pålitlig eller inte. Om isoleringen är dåligt utförd finns det risk för elektriska stötar. För att undvika alla typer av farliga lösa trådar görs detta steg.

Markkontinuitetstest

Detta steg görs för att säkerställa fri passage för bortledning av elektrisk ström. Vikten av detta steg kan visa sig genom vad som kan hända om det inte görs. Vi känner alla till jordledningar, eller hur? Den tredje ledningen som finns på de flesta adaptrar med stor kapacitet kallas jordledning. Jordledningen leder bort den överdrivna strömmen i marken. Strömmen urladdas utan att orsaka skada.

Om vi ​​nu inte skulle genomföra detta test, skulle vi inte vara säkra på en tydlig väg för enheten till marken. Om strömmen inte försvinner kan den smälta kretsen och skada alla som rör vid den vid fel tidpunkt. Detta test ser till att detta inte händer. Om strömmen överskrider en viss gräns tar jordledningen den till marken.

· Steg 7: Inspektionsrapport

Efter att varje test har utförts kommer inspektionsgruppen att göra en rapport. Denna rapport visar exakt vad som är fel eller defekt i försändelsen. Om försändelsen endast har ett fåtal mindre defekter skickas den vidare.

Rapporten kommer på ett tydligt sätt att deklarera att försändelsen är godkänd och klar att gå. Tvärtom kommer rapporten att markera hela försändelsen som defekt om defekterna i försändelserna överskrider en viss punkt.

Denna rapport visar allt som kommer fram under hela besiktningen.

Vad är kostnaden för inspektion före leverans?

Den här frågan kan dyka upp i ditt sinne och det kan störa dig mycket. Är det värt att lägga pengar på besiktningen? Innan jag ändrar dig bör du veta att det finns vissa länder som kräver PSI. Men de flesta gör det inte så ditt tvivel är berättigat.

Inspektion före leverans är något som du definitivt bör lägga pengar på. Du ska inte se det som en nödvändighet eller något som du måste göra på ett missnöjt sätt.

Se det som något du är villig att ge till dina kunder. Se det som hänsyn till din beskyddare. Det är inte du som drar nytta av produkternas säkerhet. Din kund är. Ditt företags rykte är beroende av dina kunders tillfredsställelse och lycka.

Så PSI-inspektionstjänster är något ganska viktigt och viktigt.

Vad är kostnaden för inspektion före leverans

5 vanliga problem med inspektioner före leverans i Kina

Det finns några problem och problem som säljare kan ställas inför under PSI. Dessa problem kan orsakas av flera faktorer. Här kommer vi att lära oss om dem och de åtgärder vi kan vidta för att undvika dem.

· 1-Intressekonflikt eller korruption

Denna fråga talar för sig själv. Detta händer när din byrå eller inspektören har andra åsikter än dig när det gäller att betala dem. Om du har en byrå kan du bli överdebiterad.

Korruption i denna fråga är mycket lätt för förövarna och det finns lite man kan göra åt det. Byrån kan be dig att betala mer pengar än vad det faktiskt är. Pengarna som överstiger notan går rakt ner i fickan.

Detta kan göras av inspektören eller myndigheten båda. Detta är en mycket allvarlig fråga och den måste åtgärdas.

· 2-Dåligt definierad inspektionsplan

Det här problemet är mycket vanligt i PSI. Detta beror främst på säljarens försumlighet. När du vill att din försändelse ska besiktigas måste du förse besiktningsföretaget med varje detalj och krav. Om du vill att en viss produkt ska granskas i sig måste du specificera den. Du måste lägga upp en tydlig och transparent plan.

Om detta inte görs kommer inspektionen inte att ge något resultat. Defekterna och felen kommer fortfarande att finnas där. Det är ingen idé att spendera pengar på inspektioner om du inte ska ge rätt instruktioner och detaljer.

· 3-Brist på engagemang

Detta problem beror på leverantören. Leverantören kan visa bristande engagemang genom att inte ägna ordentlig uppmärksamhet till processen. De kan låta viktiga aspekter gå obemärkt förbi. Låt oss lista några av de saker som kan räknas som ett bristande engagemang så att du kan undvika dem i framtiden.

  1. Godkänner inte specifikationerna; som vanligtvis är dimensioner
  2. Användning av olika råvaror och föremål
  3. Det går inte att fastställa en tid och ett datum för slutförande

Och mycket mer är några saker som kan leda till många problem. Om någon vill lyckas och vill att deras inspektion ska gå bra, då måste de ha rätt engagemang för det.

· 4-Brist på ansvar

Det är här det kan bli riktigt obehagligt och dåligt för dig. Om inspektionen på något sätt går fel eller får ett fel, kan du hamna i en låsning. Du måste vara vaksam och ansvarig genom hela processen så att du kan hålla leverantören eller inspektören ansvarig om något går fel. Om det finns ett problem med försändelsen och du inte inser förrän efter inspektionen kommer skulden till dig.

För du fick dina varor besiktigade och det tar bort leverantören från ekvationen. I samma ögonblick som din inspektion har godkänts förklaras försändelsen redo att gå. Även om det är något du glömt att kolla. Denna vårdslöshet kan lämna dig i ett tillstånd där du inte kan göra något för din förlust.

· 5-Behåll status quo

Nu drar de flesta PSI-tjänsteleverantörer nytta av den dominerande uppfattningen som byggts upp i deras kunders medvetande. På vissa ställen är det ett nödvändigt krav. Om du ser på det så här kan du till och med känna att på grund av hur saker och ting görs nu, drar PSI-byråer fördel av status quo för att se till att deras verksamhet blommar. De kan till och med välja att ge dålig service med tanke på efterfrågan på deras tjänster.

problem

Hur man väljer de bra inspektionstjänsterna före leverans i Kina

Tja, vi har lärt oss fördelarna och nackdelarna med PSI. Vi har lärt oss om de olika fördelarna och frågorna. Men låt oss säga att du tar hand om allt och att du vill hitta ett företag som kan hjälpa dig med det.

Hur väljer man ett pålitligt företag?

Det finns flera aspekter man kan se i det ideala företaget. Nedan kommer vi lista några av Kinas mest prestigefyllda PSI-byråer. Recensionerna och erfarenheterna av ett företag har varit en av de saker som gör ett företag välrenommerat.

Hur man arbetar med China Pre-shipment Inspection Company

Hur arbetar du med ett PSI-företag?

Vad måste du göra, vad du måste tillhandahålla och vilka saker du bör begära från ditt företag; låt oss gå igenom allt på ett kort sätt.

Först måste du förse ditt företag med produkten eller försändelsen. Detta görs med standardöverföringsmetoderna. När ditt företag har din försändelse ger du dem en lista med specifika detaljer. Dessa uppgifter kan bestå av de saker du vill ska kontrolleras speciellt eller defekttoleransen i batch etcetera.

När du har gjort det kommer ditt företag att gå över bearbetar och inspekterar försändelserna. Efter det måste ditt företag ge dig detaljerad information analys eller en rapport som beskriver allt i försändelsen på ett tydligt sätt.

Topp 5 kinesiska inspektionsföretag före leverans

Nedan anges topp 5 mest välrenommerade och prestigefyllda företag i Kina som kommer att tillhandahålla PSI-tjänster åt dig:

Leeline inköp

Leeline inköp är ett namn som ständigt hörs i alla möjliga tjänster. Frakt utomlands, tullklareringsagenter och alla typer av tjänster tillhandahålls av Leeline Sourcing.

Leeline Sourcing tillhandahåller också inspektionstjänster före leverans till sina kunder med en detaljerad plan och massor av alternativ som du kan välja mellan. De tillhandahåller videokontroll, en-för-en-kontroll och grundläggande kontrolltjänster med regelbundna rapporter.

LeelineSourcing

CCIC

Kinas certifierings- och inspektionsgrupp är en av de största PSI-tjänsteleverantörerna i landet. De har en hel rad tjänster de kan tillhandahålla dig som inspektion före produktion och inspektion före leverans etcetera. De är ett av de största namnen i branschen och de är definitivt ett företag dit du kan ta ditt företag. Deras huvudkontor ligger i Peking, Kina.

CCIC

CIS

China Inspection Service är ett företag som liknar CCIC. Den är baserad i Hong Kong och det klassificeras som ett oberoende företag. CIS tillhandahåller inspektioner i produktionen, inspektioner på plats och andra tjänster. De kan också hjälpa dig vidare i processen med saker som containerlastning etcetera. De är ganska pålitliga och är en av de främsta i branschen.

CIS

SGS

Även om jag har nämnt det längre ner i den här listan, är detta företag leverantören av tjänster i toppklass. Detta företag har globalt erkännande när det gäller att tillhandahålla inspektionstjänster före leverans. Detta företag tillhandahåller även tjänster i Kina. Deras huvudkontor ligger i Peking.

SGS

V-Trust Inspection Service

Verksamhet sedan 2003, har detta företag en plats i toppinspektionsföretag i Kina. Ursprunget till detta företaget delas av Hongkong och Kina.

De är ett av Kinas bästa tredjepartsinspektionsföretag. Det annorlunda och unika med detta företag är utbudet av föremål som det täcker. Detta företag kan inspektera all slags utrustning, hushållsapparater eller vad som helst för den delen. Det ligger i Guangzhou, Kina.

Föreslagen läsning: De 10 bästa kinesiska fraktagenterna hjälper dig att skicka från Kina
V-Trust Inspection Service

Hur kan Leeline sourcing hjälpa dig med din inspektion före leverans?

Som vi sett tidigare, Leeline inköp är ett utmärkt företag som kan hjälpa dig med dina post- och försändningsprocedurer. När det kommer till PSI, Leeline sourcing kan ge dig enkla och effektiva inspektionstjänster.

Vi pratade tidigare om bedrägliga företag som var opålitliga. Väl, Leeline inköp är motsatsen till det. Det här är ett företag du kan arbeta med förtroendefullt. Detta företag kan också hjälpa dig i frågor som följer efteråt.

Föreslagen läsning:Bästa Kina kvalitetskontroll och inspektionsagent i Kina

Vanliga frågor om inspektion före leverans

Här är några vanliga frågor och frågor som kunder måste ställa om PSI:

När krävs inspektion före leverans?

I de flesta fall krävs PSI vid en tidpunkt då regeringen har ålagt ett behov av det. Som vi diskuterade tidigare finns det några länder som kräver PSI. Andra länder kräver det inte men de har vissa krav på när det krävs.

Vem gör inspektionen före leverans och vem betalar?

PSI utförs vanligtvis av en byrå som väljs av importören. Dessa byråer kan hitta de rätta inspektionsteamen och genomföra PSI.

I vissa länder görs detta av regeringen i importörens land. I det förra fallet betalar importören för alla processer. I det senare gör regeringen det.

Vem är ansvarig för att genomföra Pre-Shipment-processen?

Om vi ​​snabbt skulle ge svaret på denna fråga skulle vi säga att detta är en skyldighet för importören.

Men det finns vissa åtgärder som måste vidtas av exportören också. Det finns flera juridiska dokument som måste fyllas i och behandlas. Så det här är en aktivitet som görs av båda parter.

Vad ska jag göra om ett problem eller oenighet uppstår med inspektionen före leverans?

Om du stöter på ett problem eller ett problem under inspektionen finns det två sätt att hantera det på.

Om den målinriktade ingår i Världshandelsorganisationen, så finns det vissa villkor som måste följas. Om inte, så finns det diplomatiska alternativ du kan ta för att lösa problemet.

Finns det ytterligare certifieringsinspektioner som handlar om jordbruks- och livsmedelsprodukter?

Ja, det finns flera exempel på sådana dokument. Om du skickar eller tar emot spannmål och sådana ätbara produkter, så finns det vissa dokument som du måste hämta.

Dessa dokument visar att produkterna är säkra och sanitära. Det finns specifika byråer som FGIS (federal grain inspektionstjänst) som endast inspekterar spannmål och ätbart.

Slutsats

Inspektion före leverans är ett viktigt steg som måste göras för kvalitetskontrollen av produkterna.

Det finns flera procedurer och processer som måste göras under PSI. Du måste vara vaksam under hela affären så att du kan undvika alla möjliga problem och problem.

Det finns några världskända företag som kan tillhandahålla de bästa tjänsterna till dig på ett tillförlitligt sätt. Vi klargjorde även några vanliga frågor också.

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på en stjärna för att betygsätta det!

Medelbetyg 5 / 5. Röstaantal: 2

Inga röster hittills! Bli den första att betygsätta detta inlägg.

Eftersom du hittade det här inlägget användbart ...

Följ oss på sociala medier!

Vi beklagar att det här inlägget inte var användbart för dig!

Låt oss förbättra detta inlägg!

Berätta för oss hur vi kan förbättra det här inlägget?

sharline

Artikel av:

Sharline Shaw

Hej, jag heter Sharline, grundaren av Leeline Sourcing. Med 10 års erfarenhet inom området för inköp i Kina hjälper vi 2000+ kunder att importera från Kina, Alibaba, 1688 till Amazon FBA eller shopify. Om du har några frågor om sourcing, var god kontakta oss.